Stad lanceert gebouw voor jonge ondernemers in Lange Gasthuisstraat

in Bieden29-10-2014

De stad Antwerpen gaat via haar vastgoedbedrijf AG Vespa 2,3 miljoen euro investeren in de renovatie van een 3.300 vierkante meter groot pand bij het Mechelseplein om er vanaf 2016 een plek te bieden aan jonge innovatieve starters in een "StartUpVillage".

meer lezen

Share |


Bedrijfsruimte kopen of huren? Dit zijn alvast onze tips!

in Bieden24-10-2014

Heb je een nieuw bedrijf opgericht, is je huidige bedrijfsruimte niet groot genoeg of heeft je bedrijf een nieuwe magazijnruimte nodig? Telkens weer komt dezelfde vraag bovendrijven: moet je het pand kopen of huren? Het is geen gemakkelijke keuze, aangezien beide alternatieven zowel voor- als nadelen bieden.

meer lezen

Share |


Provincie maakt 'lokavoor' in iedere Oost-Vlaming los

in Bieden21-10-2014

Dinsdag deelde de provincie Oost-Vlaanderen peren uit aan al haar personeelsleden. Oost-Vlaamse peren wel te verstaan, want de provincie telt maar liefst 1.010 hectare perenboomgaarden. "Door omwentelingen op de wereldmarkt, zoals de Russische boycot, hebben heel wat Oost-Vlaamse boeren het zwaar te verduren", zegt gedeputeerde Alexander Vercamer, bevoegd voor landbouw. "Daarom willen we de Oost-Vlamingen oproepen om meer lokale producten te consumeren en we beginnen bij ons eigen personeel door hen een lekkere Oost-Vlaamse peer aan te bieden.”

meer lezen

Share |


Nieuw varkenslabel Delhaize is "Beter voor iedereen"

in Bieden12-10-2014

“Als de varkens beter eten, dan eet de consument ook beter”. Onder die leuze lanceerde Delhaize vorige week haar nieuwe Beter voor iedereen-label voor varkensvlees afkomstig van dieren die een plantaardig dieet op basis van omega-3 kregen. De meerkost die het speciale voedsel met zich meebrengt wordt door de keten rechtstreeks aan de telers terugbetaald. Zo investeerde Delhaize reeds 200 miljoen euro in de sector. De keten liet bovendien ook weten haar prijzen voor varkensvlees te bevriezen om extra steun te bieden. Het nieuwe label kreeg tijdens de voorstelling op een varkensbedrijf in Varsenare alvast de goedkeuring van minister van Landbouw Joke Schauvliege.

meer lezen

Share |


Het zwembad fiscaliseren? Kan dat?

in Bod09-10-2014

Heel wat Belgen spelen met het idee om een zwembad in de tuin te laten installeren.  Niet zelden komt hierbij de fiscaliteit ook om de hoek kijken. Kan dit toch niet op de één of andere wijze fiscaal geoptimaliseerd worden ? Hoe zit dit in elkaar en wat zijn de mogelijkheden in de personenbelasting of vennootschapsbelasting? Stel dat u geen hypothecaire lening meer hebt lopen op uw woning. In de fiscaliteit kennen we een aantal manieren van onroerend goed fiscaliteit.: de aftrek enige eigen woning het langetermijnsparen de gewone intrestaftrek We overlopen een aantal mogelijkheden. Kan de aftrek enige eigen woning (woonbonus)? Het fiscaal voordeel is hier beperkt qua bedrag maar ook qua toepassing. De aftrek enige eigen woning is ook mogelijk voor (o.a.) het verbouwen van de woning (men bedoelt het ‘behouden’ van de woning). Maar hier worden die werkzaamheden bedoeld die in aanmerking komen voor het verlaagde btw-tarief van 6%. Het aanleggen van een zwembad geniet niet van het 6% btw-tarief. Kortom, de aftrek enige eigen woning moeten we hier van onze lijst schrappen. U dient trouwens ook rekening te houden met de op til zijnde wijzigingen wat de woonbonus betreft. Of het bouwsparen? Het bouwsparen zal hier niet mogelijk zijn aangezien het bouwsparen in 2005 vervangen werd door de aftrek enige eigen woning en hiervoor komen we gezien het zwembad, niet voor in aanmerking.  Er bestaat weliswaar een overgangsregeling maar deze is hier niet van belang. Of het langetermijnsparen? Het langetermijnsparen komt hier ook niet in aanmerking vermits deze vermindering niet van toepassing is op het verbouwen van de enige eigen woning, wat hier het geval is. Of de gewone intrestaftrek? Deze aftrek komt in principe in aanmerking. Maar vermits het hier de enige woning betreft, zal de aftrek hier uiteindelijk ook verloren gaan. De gewone intrestaftrek kan wel een mooi voordeel opleveren wanneer er nog andere onroerende goederen in het spel zijn. Er is dus weinig fiscale steun via de personenbelasting om het krediet van het zwembad in mindering te brengen. Is er dan privé geen fiscaal alternatief ? Toch wel. Ten minste voor diegenen die een extra pensioen hebben aangelegd of doen aanleggen. Het is immers zo dat de reserves die werden gevormd d.m.v. een groepsverzekering of een  individuele pensioentoezegging (= IPT) vandaag reeds kunnen aangewend worden voor de één of andere vastgoedfinanciering. Dit gebeurt praktisch door het opnemen van een voorschot van de opgebouwde reserves (zie boven). Vroeger was dit enkel mogelijk om een in België gelegen onroerend goed dat onroerende inkomsten (dus geen blote eigendom) genereert te (ver)bouwen, te verwerven, te verbeteren of te herstellen.  Vandaag hoeft dit zelfs niet beperkt te blijven tot België maar kan het evenzeer voor een vastgoed gelegen in het buitenland. Zolang het maar gelegen is in de E.E.R. (Europese Economische Ruimte = 28 landen van de EU + Noorwegen + IJsland + Liechtenstein). Kortom, een zwembad is mogelijk. Wel moet u opletten met het feit dat elke verzekeraar zijn eigen regels hiervoor heeft.  De grootte van het voorschot, de aangerekende intrestvoet en de aangerekende beheerkost varieert van verzekeraar tot verzekeraar. Of zijn er betere opties d.m.v. een vennootschap? Is er ook geen mogelijkheid het zwembad te realiseren door de vennootschap?  M.a.w. kan u aan uw woning een zwembad laten installeren op kosten van de vennootschap? Het antwoord is niet zo eenvoudig te geven. Een geneesheer ving bod (Gent 18 oktober 2011). De kosten van het zwembad waren niet inherent aan de uitoefening van de beroepsactiviteiten van de vennootschap. Het ter beschikking stellen van het zwembad aan de patiënten (en die de vennootschap ervoor betaalden) was niet voldoende. De aftrek werd dus geweigerd. Een andere belastingplichtige had dan weer meer geluk. Zijn patrimoniumvennootschap (Gent 4 december 2012) kon de afschrijvingen in kosten brengen vermits deze, aldus het Hof, pasten in het maatschappelijk doel van de vennootschap. De fiscus stelde bijkomend dat het voordeel van alle aard niet kon berekend worden o.b.v. de gekende forfaits.  Ook hier wees het Hof de fiscus terecht. Volgens het Hof moeten de ramingsregels van het KB/WIB tevens toegepast worden voor alle belastingplichtigen en dit zonder onderscheid. M.a.w. of er al dan niet een grote discrepantie bestaat tussen het forfaitair berekend voordeel van alle aard en de gedragen kostprijs, is niet relevant. Kortom het zwembad fiscaliseren d.m.v. de vennootschap biedt dus zeker geen garantie en veel zal dan ook afhangen van de feiten.  Maar gezien het huidig fiscaal klimaat wat vastgoed in een vennootschap betreft (dat in het bijzonder privé wordt gebruikt), zal het fiscaliseren van zo’n investering zeker geen evidentie zijn.  U zal een stevig dossier moeten hebben om de Administratie van uw gelijk te overtuigen …

meer lezen

Share |


Innovatiestructuren in Vlaanderen

in Bieden06-10-2014

Heel wat ondernemingen hebben nood aan ondersteuning bij het invoeren van innovaties, maar het is niet zo duidelijk op welke wijze ze in de praktijk effectief geholpen worden. Zijn er te weinig ondersteunende structuren of zien de bedrijven door het verwilderde bos de (vele) bomen niet meer? De Stichting Innovatie & Arbeid deed onderzoek naar de innovatiestructuren in Vlaanderen en stelde zich daarbij de vraag hoe de belangrijkste innovatiestructuren ondersteuning bieden aan bedrijven, in welke mate er tussen deze structuren synergie in werking bestaat en op welke wijze er aansluiting is bij de innovatieclusters van het Europees onderzoeksprogramma. Dit is het vierde onderzoek van de Stichting over het thema Vlaams innovatiebeleid en opnieuw wordt de informatie meegenomen in de adviezen over innovatie van de SERV. Over welke innovatiestructuren gaat het? De kern van de Vlaamse innovatiestructuren, zoals opgenomen in het decreet over de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid (2014), bestaat uit de Strategische onderzoekscentra (SOC’s), Technology Transfer Offices (TTO’s), Lichte Structuren, Provinciale Innovatiecentra en Flanders District of Creativity (Flanders DC). lees verder

meer lezen

Share |


Veiling investeert twaalf miljoen euro

in Veiling03-10-2014

Veiling BelOrta is op haar terrein gestart met de bouw van een 14.000 vierkante meter grote gecon... Bron: Nieuwsblad.be

meer lezen

Share |


Gezocht: projecten met Wienerbergergevel en -dak

in Bod24-09-2014

De redactie van Ik ga Bouwen & Renoveren is op zoek naar recent gebouwde of gerenoveerde woningen waarvan zowel de gevels als het dak afgewerkt zijn met Wienerberproducten. Die komen dan aan bod in het blad.

meer lezen

Share |


Nyrstar ontwijkt obligatietaks voor beleggers

in Biedingen18-09-2014

13:36 Wie zijn obligaties inbrengt in de twee lopende biedingen van Nyrstar betaalt geen roerende... Bron: De Tijd

meer lezen

Share |


Italiaans gerecht veilt meer dan 2.000 pornofilms

in Veilen18-09-2014

Volgende week gaat een Italiaans gerecht een grote pornocollectie veilen. Met de opbrengst moeten slachtoffers van een grootschalige fraude gecompenseerd worden, schrijven verschillende media woensdag.

meer lezen

Share |