Regering keurt tien fiscale maatregelen goed

in Bieden22-05-2015

De ministerraad heeft donderdag het licht op groen gezet voor de programmawet met daarin tien fiscale maatregelen, zoals de bankentaks, de karaattaks en de kaaimantaks. Er komt ook een uitbreiding van het plafond waaronder kleine ondernemingen moeten vallen om vrijstelling te genieten van btw-aangifte en btw-aanrekening aan klanten.‘Ik trap een open deur in door te zeggen dat de samenleving belangrijke inspanningen heeft geleverd om de financiële sector op het goede spoor te houden’, lichtte minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) de bankentaks toe. Het regeerakkoord voorziet daarom dat de sector een wederdienst moet bieden door bij te dragen aan de budgettaire sanering en de versterking van de economie en de koopkracht. Bedoeling is dat de financiële sector een structurele bijdrage levert van 100 miljoen euro vanaf dit jaar. Het gaat om 75 miljoen euro vanuit de banken en 25 miljoen euro vanuit de verzekeringen. Karaattaks voor diamantsector De karaattaks komt neer op een omzetbelasting van 0,55 procent, die goed is voor een jaarlijkse extra bijdrage van 50 miljoen euro. ‘Dat is meer dan het dubbele van wat de sector vandaag bijdraagt’, aldus Van Overtveldt, na de kritiek van de oppositie dat die bijdrage maar een mager beestje is. Hij merkt op dat de diamantsector in ons land goed is voor 30.000 jobs en voor 5 procent van onze export. Op het bedrag zullen bepaalde aftrekken, zoals de notionele intrestaftrek, niet van toepassing kunnen zijn. Met de kaaimantaks of doorkijktaks roept de regering een instrument in het leven waarmee belastingontwijking via juridische constructies worden tegengegaan. Van Overtveldt merkte op dat dergelijke constructies niet enkel op exotische bestemmingen bestaan, maar ook dichter bij huis, bijvoorbeeld in Zwitserland. Indien er aanwijzingen zijn van fiscale onregelmatigheden of fraude, kan de administratie alle mogelijke middelen aanwenden om controles uit te voeren, om zo de oorsprong van de activa en kapitalen in de constructie te achterhalen. Laatste begrotingscontrole De programmawet voert nog een reeks beslissingen uit van de laatste begrotingscontrole, zoals de tex shelter voor starters, de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing, de vrijstelling voor interesten uit leningen en de investeringsaftrek voor digitale investeringen. De wettekst bevat ook de uitbreiding van de verlaagde roerende voorheffing op de liquidatiebonus en de invoering van de vennootschapsbelasting voor intercommunales. Ziekenhuizen en intercommunales die actief zijn rond waterdistributie worden vrijgesteld. De vrees bestaat dat de hervorming zal leiden tot hogere prijzen voor gas en elektriciteit, maar de minister verwacht dat die stijgingen door het spel van de concurrentie beperkt zullen blijven. Uitbreiding van btw-vrijstelling Voorts keurde de ministerraad de uitbreiding van de btw-vrijstelling goed. Door deze uitbreiding wordt het plafond aan jaaromzet waaronder kleine ondernemingen en verenigingen moeten vallen om vrijstelling te genieten van btw-aangifte en btw-aanrekening aan klanten, opgetrokken van 15.000 naar 25.000 euro. Zowat 28.000 kleine ondernemingen zullen kunnen genieten van deze vrijstelling. Voor de bouw- en horecasector blijft de huidige regeling van kracht. Dit om te vermijden dat de oneerlijke concurrentie door bijberoepers die in deze sectoren aanwezig is zich nog verder uitbreidt.

meer lezen

Share |


Algemene voorwaarden webwinkel

in Openbare verkoop20-05-2015

Prijs (in euro):

meer lezen

Share |


10.000 euro beloning als je baby krijgt in Fins dorp

in Bieden18-05-2015

De kleine Finse dorpjes zijn blijkbaar de wanhoop nabij. Al jaren op rij zien ze hun inwonersaantallen dalen, steeds meer mensen ontvluchten het platteland richting de grotere steden. Ook de gemiddelde leeftijd stijgt, met een gemiddelde leeftijd hoger dan 40 jaar is het een van de oudste landen ter wereld. Nu proberen ze mensen om te kopen om er te komen wonen en kinderen te krijgen. En daar hebben ze heel wat geld voor over.Sommige gemeenten bieden stukken land aan voor €1, anderen beloven cash geld voor nieuwe ouders. Het is duidelijk dat alle oplossingen goed zijn, zo lang ze maar effect hebben. Volgens een studie van de Finse overheid proberen meer dan twee derde van de kleine dorpen nieuwe potenti

meer lezen

Share |


De gemene muur en muurovername

in Bod15-05-2015

Publicatie Auteur:

meer lezen

Share |


Studie brengt kansen landbouw in Vlaamse Rand in kaart

in Bieden12-05-2015

De meeste land- en tuinbouwers in de Vlaamse rand rond Brussel zien meer nadelen dan voordelen aan hun ligging in de stadsrand. Vooral de hoge gronddruk en –prijzen, het drukke verkeer en het onbegrip van omwonenden spelen de boeren er parten. Maar het is niet allemaal kommer en kwel. De centrale ligging, de nabijheid van een grote afzetmarkt en de mogelijkheden om seizoensarbeiders aan te trekken, bieden kansen voor de toekomst. Dat blijkt uit een studie die de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) uitvoerde in opdracht van de Vlaamse landbouwadministratie.

meer lezen

Share |


Openbare verkoping van kunstwerken in gelegenheidsveilingzaal Gallé

in Openbare verkoping08-05-2015

In de leegstaande winkelruimte aan Dorp-West 136 (waar vroeger onder meer een vloertegelzaak was)... Bron: Nieuwsblad.be

meer lezen

Share |


Rusland houdt BelOrta niet van winst in 2014

in Veiling08-05-2015

De groente- en fruitveiling BelOrta uit Sint-Katelijne-Waver heeft vorig jaar 1,4 miljoen euro winst gemaakt en 4 miljoen euro laten terugvloeien naar de co

meer lezen

Share |


Moordpoging in café

in Openbare verkoop08-05-2015

De openbare verkoop van een woning is woensdagavond in café De Campina in Dessel uit de hand gel... Bron: Nieuwsblad.be

meer lezen

Share |


Bossen en bomen essentieel voor voedselzekerheid

in Bieden07-05-2015

Wouden en bomen zijn onmisbaar in de strijd tegen honger in de wereld, blijkt uit een grootschalige studie. Wouden regelen het klimaat, bieden zelf voedsel en voorzien in een waaier aan ecologische diensten.

meer lezen

Share |


Vereffenen van de patrimoniumvennootschap

in Bieden04-05-2015

Bekijk de versie van deze pagina op de vorige site De patrimoniumvennootschap die omwille van een vermogensplanning werd opgesteld kan haar nut verliezen, waardoor realisatie of verffening aan de orde is. Opties: • conversie naar zelfbedruipende vennootschap • aandelen verkopen (ficaal beste oplossing maar kopers bieden in de regel niet meer dan 70% van de waarde van het pand en de patrimoniumvennootschap mag maar 1 onroerend goed hebben om fiscale vrijstelling te bekomen, met gevaar op herkwalificatie door de fiscus) • vereffening en ontbinding via de notaris met toebedeling van de panden aande aandeelhouders (vennootschapsbelasting verschuldigd door de vennootschap op de meerwaarde, zijnde verschil tussen (resterende) boekwaarde en marktwaarde) + 10% liquidatiebonus en registratierecht • fusies en splitsingen • verkoop van het onroerend goed en herbelegging in gesplitse eigendom (vb. aandeelhouder koopt naakte eigendom en patrimoniumvennootschap vruchtgebruik voor een periode van bv. 15 jaar). • verkoop van het onroerend goed aan de aandeelhoudere met uitgestelde betalingsverplichting aan de vennootschap (dit betalingsuitstel wordt evenwel belast als een voordeel van alle aard •

meer lezen

Share |